Maatwerktrainingen

DIMACO verzorgt bedrijfsinterne trainingen op maat in managementvaardigheden, communicatie en persoonlijke effectiviteit. Op basis van een gedegen intake met opdrachtgever en deelnemers, verzorgen wij maatwerktrajecten die naadloos aansluiten op de organisatiedoelen en de individuele leerdoelen van de deelnemers. Huiswerkopdrachten, een persoonlijk actieplan en een gratis follow-up op uw bedrijfslocatie vormen een vast onderdeel van onze maatwerktrainingen. In de follow-up evalueren wij gezamenlijk de resultaten van het persoonlijk actieplan. U ontvangt hierbij advies van uw trainer voor verdere groei en vergroting van uw persoonlijke effectiviteit. Op deze wijze zorgen wij voor een optimale transfer van het geleerde naar uw werkpraktijk.

 

Management
Management

Effectief leiderschap vereist flexibiliteit, het kunnen variëren in managementrollen en het aanpassen van de stijl van leidinggeven en communiceren aan de situatie. De ontwikkeling naar bekwaam leiderschap is een continu leerproces, waarin reflectie op - en verbetering van eigen leidinggevend gedrag voortdurend plaatsvindt.

Wij bieden maatwerktrainingen voor leidinggevenden op operationeel niveau, het hoger management en HR-functionarissen. In onze maatwerktrainingen maken wij een koppeling tussen uw persoonlijkheid en de benodigde kwaliteiten en vaardigheden voor effectief leiderschap in uw actuele werkpraktijk.  

Programma-overzicht:

 • Werving & selectie.
 • Selectiegesprekken.
 • Advies- en coachingsgesprekken.
 • Praktisch leidinggeven.
 • Functionerings-- en beoordelingsgesprekken.
 • Slecht-nieuwsgesprekken.
 • Correctiegesprekken.
 • Ziekteverzuim- en re-integratiegesprekken.
 • Leergang Train de trainer.
 • Leergang Communicatieve managementvaardigheden.
 • Succesvol omgaan met uw OR.
 • Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor bestuurders.
Communicatie
Communicatie

In organisaties is effectieve communicatie van groot belang voor het realiseren van de organisatiedoelen. Zowel interne als externe communicatie is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun dagelijks werk. Van medewerkers wordt hierbij evenwel steeds meer gevraagd: ze moeten klantgericht kunnen communiceren, mensen overtuigen, weerstanden overwinnen en op flexibele wijze met tegenstellingen kunnen omgaan.

In een communicatietraining van DIMACO wordt u zich bewust van uw eigen unieke stijl van communiceren en krijgt u zicht op uw sterke en zwakke vaardigheden. In onze maatwerktrainingen werkt u gericht aan het aanleren, uitbreiden en verbeteren van verbale en non-verbale vaardigheden. Verder leert u hóe en wanneer u gespreksmodellen en gespreksvaardigheden kunt toepassen in verschillende communicatieve situaties en op welke wijze u de kwaliteit en de sfeer van gesprekken kunt waarborgen.

Programma-overzicht:

 • Basistraining communicatieve vaardigheden.
 • Klantgericht handelen.
 • Verkoopvaardigheden.
 • Omgaan met agressie.
 • Presentatietechnieken..
 • Onderhandelingstechnieken.
 • Effectief beïnvloeden.
Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit

Vandaag de dag worden steeds hogere eisen gesteld aan de competenties van medewerkers. Ze moeten sturing geven aan hun eigen loopbaan, verantwoording kunnen dragen, assertief zijn en zich flexibel kunnen opstellen in veranderende situaties. Dit vraagt om bewustwording en inzicht in eigen functioneren.

In onze maatwerktrainingen Persoonlijke effectiviteit neemt u afstand en kijkt u naar uw eigen leven en persoonlijk functioneren in alledaagse werksituaties. U maakt een analyse van uw huidige gedragsvormen, denkwijzen en overtuigingen die uw persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit belemmeren. Vervolgens maakt u kennis met nieuwe inzichten, strategieën en vaardigheden en gaat hier actief mee aan de slag. Wij bieden u de mogelijkheid uw persoonlijk functioneren te verbeteren en met veel plezier en motivatie aan het werk te blijven.

Programma-overzicht:

 • Assertiviteit op het werk.
 • Timemanagement.
 • Leergang Persoonlijke effectiviteit.
 • Succesvol solliciteren.
 • Leergang loopbaanmanagement.