Over

DIMACO Trainingen

DIMACO Trainingen is uw partner voor persoonsgerichte vaardigheidstrainingen op het gebied van management, communicatie en persoonlijke effectiviteit. Wij werken voor organisaties in de profit en non-profit sector. Voor praktijkgerichte trainingen met een optimaal rendement bent u bij ons aan het juiste adres. Met onze gedegen aanpak leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van organisaties en medewerkers en daarmee aan organisatiesucces en individueel succes.

Visie & missie

Training draagt rechtstreeks bij aan effectiever functioneren van organisatie en medewerkers. In onze visie dient training als instrument enkel ingezet te worden wanneer het gewenste effect van tevoren duidelijk en meetbaar is geformuleerd.

In lijn met onze visie hebben wij één doel: het realiseren van zichtbare gedragsverandering en meetbare resultaten. Kortom: rendement. Om dit te bereiken hanteren wij strikte procedures en een breed scala aan beproefde methodieken en werkvormen voor het effectief en resultaatgericht trainen van vaardigheden. 

Aanpak

Trainen bij ons is ervaringsleren: leren door doen. U oefent vaardigheden op basis van eigen praktijksituaties. U doorbreekt oude gedragspatronen en krijgt alle ruimte om te oefenen met nieuw en meer effectief gedrag. Om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen, werken wij regelmatig met professionele trainingsacteurs. Bijvoorbeeld in onze trainingen Omgaan met agressie of  het voeren van selectiegesprekken.

Wij zijn pragmatisch, no-nonsense en doelgericht. Al onze inspanningen zijn gericht op het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers en op het versterken van de concurrentiepositie van onze opdrachtgevers. Van deelnemers vragen wij  inzet,  zelfwerkzaamheid en zelfverantwoordelijkheid. Op uw beurt kunt u van ons professionaliteit verwachten: uitgebalanceerde trainingstrajecten, ervaren trainers en meetbare resultaten.  

Kwaliteit

DIMACO is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In het CRKBO staan de onderwijsinstellingen die voldoen aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze registratie kunnen wij al onze maatwerktrainingen en trainingen met open inschrijving btw-vrij aanbieden. Uw voordeel is een 21% betere cashflow op uw investeringen in training en opleiding. 

Herman Gruppen

Herman is oprichter en eigenaar van DIMACO Trainingen. Een beknopt overzicht van zijn CV:

  • Doctoraal studie Nederlands, specialisatie Taalbeheersing, aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
  • Eerstegraads onderwijsbevoegd.
  • Docent Bedrijfscommunicatie aan de faculteit Economie (studierichtingen MER en FD) van de Hanzehogeschool Groningen.
  • Freelance trainer in communicatie voor Ossebaard & Janssen te Groningen.
  • Freelance trainer in managementvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en communicatie voor NCOI en ISBW.
  • Groepstrainingen en individuele coaching in management, persoonlijke effectiviteit en communicatie vanuit DIMACO vanaf 1996.
  • Freelance OR-trainer voor diverse OR-opleidingsinstituten van 1998 tot 2001.
  • Maatwerktrainingen, open trainingen en advies voor Ondernemingsraden vanuit DIMACO vanaf 2001.
  • Lid van de Beroepsvereniging Medezeggenschapsprofessionals (BVMP). 
  • Geregistreerd als docent in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).