Klantgericht handelen

Resultaat

In de training Klantgericht handelen verwerft u inzicht in de succesfactoren voor een goede klantrelatie op langere termijn en uw persoonlijke stijl van klantgericht handelen. U kunt klantgerichtheid vertalen naar uw dagelijkse werkpraktijk en kunt optimaal inspelen op de wensen en behoeften van de klant. U beheerst de vaardigheden voor klantvriendelijk gedrag en het voeren van professionele klantgesprekken.

Doelgroep

Iedereen die zijn of haar klantgerichtheid wil verbeteren en naar een hoger niveau wil brengen.

Programma

 • Competenties: resultaatgerichtheid, doorlopend verbeteren, klantgesprekken voeren, communiceren, klachten afhandelen.
 • Verwachtingen, wensen en behoeften van uw klanten.
 • Kenmerken van klantgericht handelen.
 • Professionele klantenservice: klantenservicenormen en klantgericht handelen.
 • Communicatie met uw klanten: verbale en non-verbale vaardigheden.
 • Houding en persoonlijke uitstraling naar uw klanten.
 • Klantgesprekken voeren: gespreksmodel en vaardigheden.
 • Omgaan met divers klantgedrag en verschillende ‘typen’ klanten.
 • Terechte en onterechte klachten afhandelen.
 • Assertief optreden richting klanten.
 • Communicatieve vaardigheden: informatie geven, actief luisteren en vraagtechnieken, omgaan met emoties, weerstand en ‘lastig’ klantgedrag.
 • Praktijksituaties en -voorbeelden.
 • Persoonlijk actieplan.

Aanpak

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin stelt u uw persoonlijke leerdoelen vast. De training is praktijkgericht en interactief. Inleidingen worden afgewisseld met opdrachten, oefeningen en praktijksimulaties. U oefent klantvaardigheden en klantgesprekken in kleine groepen, waarbij u eigen cases kunt inbrengen. Op oefeningen volgt gerichte feedback en krijgt u inzicht in uw sterke punten en uw persoonlijke ontwikkelpunten. U sluit de training af met een persoonlijk actieplan, om het geleerde in uw werkpraktijk toe te passen.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat. 

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
2 dagen
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 750,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, 2 x lunch, trainingsmap, uitgebreide documentatie en certificaat.
Data en locaties
5 en 12 oktober 2021
Zwolle
2 en 9 november 2021
Westerbroek
19 en 26 november 2021
Amersfoort
3 en 10 december 2021
Zwolle