Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Resultaat

In de training Functionerings- en beoordelingsgesprekken verwerft u de kennis en vaardigheden voor het voorbereiden, plannen en voeren van professionele en gestructureerde functionerings- en beoordelingsgesprekken. U heeft zicht op het belang van deze gesprekken in de context van competentie- en performancemanagement. U heeft grip op moeilijke gesprekssituaties en kunt de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker verder stimuleren. 

Doelgroep

(Beginnend) leidinggevenden en HR-functionarissen die functionerings- en beoordelingsgesprekken gaan voeren en die hun gespreksvaardigheden en interviewtechnieken verder willen aanscherpen en verbeteren.

Programma

 • De plaats, doel en functie van het functionerings- en beoordelingsgesprek binnen de HRM-cyclus.
 • Het belang van deze instrumenten in de context van competentie- en performancemanagement.
 • De beoordelingscyclus op jaarbasis.
 • De voorbereiding op het gesprek.
 • De rol van de leidinggevende en de medewerker.
 • Doel en gespreksmodel van het functionerings- en beoordelingsgesprek.
 • De juiste houding in de verschillende fasen van het gesprek.
 • Valkuilen bij het beoordelen van gedrag en richtlijnen voor objectieve beoordeling.
 • Communicatieve vaardigheden: informatie geven, actief luisteren, confronteren, feedback geven en ontvangen, omgaan met emoties, weerstanden en lastige situaties.
 • Functioneringsgesprekken afronden met concrete, werkbare afspraken.
 • Praktijksituaties en -voorbeelden.
 • Persoonlijk actieplan.

Aanpak

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin stelt u uw persoonlijke leerdoelen vast. De training is praktijkgericht en interactief. Inleidingen worden afgewisseld met opdrachten, oefeningen en feedback. U oefent vaardigheden en de gespreksmodellen in kleine groepen, waarbij u eigen cases kunt inbrengen. Op oefeningen volgt gerichte feedback en krijgt u inzicht in uw sterke punten en uw persoonlijke ontwikkelpunten. U sluit de training af met een persoonlijk actieplan, om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat.

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur -16:30 uur
Kosten
€ 595,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, uitgebreide documentatie en certificaat.
Data en locaties
8 oktober 2021
Westerbroek
27 oktober 2021
Amersfoort
9 november 2021
Zwolle
25 november 2021
Amersfoort