Praktisch leidinggeven

Resultaat

In de training Praktisch leidinggeven verwerft u inzicht in uw eigen rol, vaardigheden, kwaliteiten en valkuilen als leidinggevende. U beheerst de belangrijkste vaardigheden en gesprekstechnieken om medewerkers optimaal aan te sturen en te coachen. U weet op welke wijze u medewerkers kunt motiveren en coachen in het kader van de organisatie- en afdelingsdoelen. U kunt verschillen stijlen van leidinggeven op flexibele wijze toepassen, afhankelijk van de situatie en de medewerker. U kunt effectief omgaan met moeilijke situaties en lastig gedrag. 

Doelgroep

Iedereen die leiding geeft aan medewerkers op uitvoerend niveau en zijn of haar kennis en vaardigheden wil uitbreiden voor effectief leidinggeven in de alledaagse praktijk.

Programma

 • Leiderschap: definities, begrippen en modellen.
 • Competenties voor leidinggeven.
 • Werken met SMART-doelen en doelstellingenmanagement.
 • Situationeel leiderschap en stijlen van leidinggeven.
 • Analyse eigen voorkeursstijl.
 • Oefenen in stijlen van leidinggeven.
 • Kernkwadranten: persoonlijke kwaliteiten en valkuilen.
 • Motiveren en coachen van medewerkers.
 • Tweegesprekkken voeren: functionerings- en beoordelingsgesprekken, correctiegesprekken, slecht-nieuwsgesprekken en probleemoplossende gesprekken.
 • Conflicthantering en onderhandelen.
 • Communicatieve vaardigheden: informeren, luistervaardigheden, confronteren, feedback geven en ontvangen, omgaan met emoties, weerstand en lastig gedrag.
 • Praktijksituaties en -voorbeelden.
 • Persoonlijk actieplan. 

Aanpak

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Op basis hiervan stelt u uw persoonlijke leerdoelen vast. De training is praktijkgericht en interactief. Inleidingen worden afgewisseld met opdrachten, oefeningen en praktijksimulaties. U oefent vaardigheden in kleine groepen, waarbij u eigen cases kunt inbrengen. Op opdrachten en oefeningen volgt gerichte feedback en krijgt u inzicht in uw sterke punten en uw persoonlijke ontwikkelpunten. U sluit de training af met een persoonlijk actieplan, om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat.

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
3 dagen
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 1250,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, 3 x lunch, trainingsmap, uitgebreide documentatie en certificaat.
Data en locaties
1, 8 en 15 oktober 2021
Zwolle
11, 18 en 25 november 2021
Amersfoort