Selectiegesprekken voeren

Doelstellingen en resultaat

In de training Selectiegesprekken voeren krijgt u inzicht in een systematische aanpak van de werving en selectie van nieuwe medewerkers. U beheerst de gespreksvaardigheden voor het voeren van professionele en gestructureerde selectiegesprekken. U heeft inzicht in de valkuilen bij het beoordelen van de sollicitant en bent in staat om op objectieve wijze de geschiktheid van de sollicitant te beoordelen. 

Doelgroep

 • Leidinggevenden en HR-functionarissen die werving en selectie in hun takenpakket hebben en die hun vaardigheden in het voeren van professionele selectiegesprekken verder willen uitbreiden en aanscherpen.
 • Deelnemers hebben minimaal een MBO werk- en denkniveau.

Inhoud

 • De wervings- en selectieprocedure.
 • De voorbereiding van het selectiegesprek: het interviewschema, de taak- en rolverdeling.
 • Doel en gespreksmodel van het selectiegesprek.
 • De juiste houding in de verschillende fasen van het gesprek.
 • De eerste indruk versus systematisch kennismaken.
 • De STAR-methodiek voor het vaststellen van functierelevant gedrag en de competenties van de sollicitant.
 • Interviewtechnieken voor een helder zicht op de motivatie, persoonskenmerken en achtergronden van de sollicitant.
 • Valkuilen bij de beoordeling van de sollicitant en richtlijnen voor objectieve beoordeling.
 • Communicatieve vaardigheden: informatie geven, actief luisteren en vraagtechnieken, confronteren, hanteren van ‘zelf-liquidatievragen’ en omgaan met cliché-antwoorden van de sollicitant.
 • Besluitvorming en vervolgstappen.
 • Praktijksituaties en -voorbeelden.
 • Persoonlijk actieplan.
 • De training wordt verzorgd op MBO-niveau.

Aanpak

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin stelt u uw persoonlijke leerdoelen vast. De training is praktijkgericht en interactief. Inleidingen worden afgewisseld met opdrachten, oefeningen en feedback. U oefent het gespreksmodel van het selectiegesprek en de gespreksvaardigheden in kleine groepen, waarbij u eigen cases kunt inbrengen. Op oefeningen volgt gerichte feedback en krijgt u inzicht in uw sterke punten en uw persoonlijke ontwikkelpunten. U sluit de training af met een persoonlijk actieplan, om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Studiebelasting

De totale doorlooptijd van de training bedraagt 4 weken. De trainingsdag duurt 6 uur. De eerste 4 weken na de training bedraagt de tijdsinvestering circa 2 uur per week, voor het toepassen van de geleerde kennis en vaardigheden en voor de uitvoering van de actiepunten vanuit de training. De totale studiebelasting bedraagt 14 uur.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat.

 

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 595,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, cursusmap, cursusmateriaal en certificaat.
Data en locaties
8 juni 2023
Zwolle
28 september 2023
Groningen