Selectiegesprekken voeren

Resultaat

In de training Selectiegesprekken voeren krijgt u inzicht in een systematische aanpak van de werving en selectie van nieuwe medewerkers. U beheerst de gespreksvaardigheden voor het voeren van professionele en gestructureerde selectiegesprekken. U heeft inzicht in de valkuilen bij het beoordelen van de sollicitant en bent in staat om op objectieve wijze de geschiktheid van de sollicitant te beoordelen. 

Doelgroep

Leidinggevenden en HR-functionarissen die werving en selectie in hun takenpakket hebben en die hun vaardigheden in het voeren van professionele selectiegesprekken verder willen uitbreiden en aanscherpen.

Programma

 • De wervings- en selectieprocedure.
 • De voorbereiding van het selectiegesprek: het interviewschema, de taak- en rolverdeling.
 • Doel en gespreksmodel van het selectiegesprek.
 • De juiste houding in de verschillende fasen van het gesprek.
 • De eerste indruk versus systematisch kennismaken.
 • De STAR-methodiek voor het vaststellen van functierelevant gedrag en de competenties van de sollicitant.
 • Interviewtechnieken voor een helder zicht op de motivatie, persoonskenmerken en achtergronden van de sollicitant.
 • Valkuilen bij de beoordeling van de sollicitant en richtlijnen voor objectieve beoordeling.
 • Communicatieve vaardigheden: informatie geven, actief luisteren en vraagtechnieken, confronteren, hanteren van ‘zelf-liquidatievragen’ en omgaan met cliché-antwoorden van de sollicitant.
 • Besluitvorming en vervolgstappen.
 • Praktijksituaties en -voorbeelden.
 • Persoonlijk actieplan.

Aanpak

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin stelt u uw persoonlijke leerdoelen vast. De training is praktijkgericht en interactief. Inleidingen worden afgewisseld met opdrachten, oefeningen en feedback. U oefent het gespreksmodel van het selectiegesprek en de gespreksvaardigheden in kleine groepen, waarbij u eigen cases kunt inbrengen. Op oefeningen volgt gerichte feedback en krijgt u inzicht in uw sterke punten en uw persoonlijke ontwikkelpunten. U sluit de training af met een persoonlijk actieplan, om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat.

 

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 595,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, uitgebreide documentatie en certificaat.
Data en locaties
6 oktober 2021
Zwolle
11 november 2021
Westerbroek
3 december 2021
Amersfoort