Ziekteverzuim- en re-integratiegesprekken

Resultaat

In de training Ziekteverzuim- en re-integratiegesprekken verwerft u de kennis en vaardigheden voor het voorbereiden, plannen en voeren van professionele en gestructureerde ziekteverzuim- en re-integratiegesprekken. U heeft zicht op het belang van deze gesprekken in de context van wetgeving en het verzuimbeleid van uw organisatie en voor het terugdringen van het verzuim op uw afdeling. U heeft grip op moeilijke gesprekssituaties en ‘lastig’ gedrag van de medewerker. 

Doelgroep

Leidinggevenden die hun gespreksvaardigheden voor het voeren van effectieve verzuimgesprekken willen uitbreiden en verbeteren om daarmee het verzuim op hun afdeling verder terug te dringen. 

Programma

  • Wettelijke verplichtingen en rol van de werkgever, werknemer en leidinggevende bij ziekteverzuim en reïntegratie volgens de Arbowet, de Wet Verbetering Poortwachter en de wet AVG.
  • De plaats, doel en functie van het ziekteverzuimgesprek binnen het ziekteverzuimbeleid en voor het terugdringen van het verzuim.
  • Wit, grijs en zwart verzuim.
  • De voorbereiding op het gesprek.
  • Oefenen van de verschillende gespreksvormen en -modellen bij ziekteverzuim: het ziekmeldingsgesprek, het voortgangsgesprek, het werkhervattings-/re-integratiegesprek en het verzuimgesprek (bij ‘grijs’ of ‘zwart’ verzuim).
  • De juiste houding in de verschillende gesprekken.
  • Communicatieve vaardigheden: informatie geven, luistervaardigheden, confronteren, feedback geven en ontvangen, omgaan met emoties, weerstand en lastige situaties.
  • Verzuimgesprekken afronden met concrete, werkbare afspraken.
  • Praktijksituaties en -voorbeelden.
  • Persoonlijk actieplan.

Aanpak

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin stelt u uw persoonlijke leerdoelen vast. De training is praktijkgericht en interactief. Inleidingen worden afgewisseld met opdrachten, oefeningen en feedback. U oefent vaardigheden en de gespreksmodellen in kleine groepen, waarbij u eigen cases kunt inbrengen. Op oefeningen volgt gerichte feedback en krijgt u inzicht in uw sterke punten en uw persoonlijke ontwikkelpunten. U sluit de training af met een persoonlijk actieplan, om het geleerde in de praktijk toe te passen. 

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat.

 

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 595,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, trainingsmap, lunch, uitgebreide documentatie en certificaat.
Data en locaties
24 september 2021
Zwolle
27 oktober 2021
Amersfoort
16 november 2021
Westerbroek